Juridische kennisgeving

 

Deze website is eigendom van Sonomuro.

 

Het hoofdkantoor :

Sterrenlaan 123-125, 2610 Wilrijk

Telefoon: +32 3 444 05 85

E-mail: info@sonomuro.com

BTW: BE 0503951820

 

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en stemt u ermee in deze na te leven.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, evenals de eerste versie, lay-out, structuur, broncodes, software, illustraties, foto's, animaties, logo's, merken, tekeningen, data, namen producten en bedrijven, audiovisuele documenten, teksten, muziek etc. zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van Sonomuro of de houders en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een database, enz., die u toegeeft en aanvaardt. Door op deze site te surfen, verkrijgt u geen van deze rechten!

Gehele of gedeeltelijke reproductie, distributie, verkoop, publicatie, wijziging en/of gebruik van deze site en zijn inhoud, in welke vorm en op welke manier dan ook, is strikt verboden. Het opslaan van dergelijke informatie en/of een deel van deze site in een elektronische database is verboden, behoudens automatische opslag door de browser.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

 

De informatie op deze site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom nooit worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Sonomuro levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen er toch fouten in de beschikbare informatie voorkomen. Als de informatie fouten bevat of als er informatie op de site staat die niet klopt, zal Sonomuro zich inspannen om de nodige correcties aan te brengen. Niettemin kan Sonomuro niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op deze site. Als u fouten in deze informatie ontdekt, neem dan contact op met de sitebeheerder (info@sonomuro.com)

De inhoud van deze site (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of mededeling aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sonomuro geeft geen garanties voor de goede werking en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (niet) beschikbaarheid van de site of voor enige andere vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit het gebruik van de site .

 

Sonomuro kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, die het gevolg is van het gebruik van deze site, of van enige andere site, in het bijzonder als gevolg van opgenomen links of hyperlinks, zonder beperking, van alle verliezen, onderbrekingen, schade aan programma's of overige gegevens van het computersysteem, apparatuur, software etc ... van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze sites of pagina's impliceert op geen enkele manier een goedkeuring van de inhoud. Sonomuro verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en dat het nooit verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan, noch voor de schade die het gevolg is van het gebruik van de site.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Op deze site is Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Coutrai bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 

Deze versie van de disclaimer is in werking getreden op 24/05/2013.